Lekcja biblioteczna

1

16 października bibliotekę odwiedziły Boże Słoneczka z Przedszkola Sióstr Służebniczek. Zajęcia rozpoczęły się pogadanką o zwiastunach jesieni. Przedszkolaki między innymi opowiadały po czym poznajemy jesień, jakie zwierzęta odlatują do ciepłych krajów, jakie zmiany następują w zachowaniu zwierząt przed zbliżającą się zimą. Następnie dzieci wysłuchały wiersza B. Lewandowskiej pt.: „Kolorowy bukiet”. Wizyta w bibliotece przebiegła w bardzo radosnej i pełnej uśmiechów atmosferze. Za co serdecznie dziękujemy.

1

1

1

1

1

1

1

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie