Narodowe Czytanie

3

5 września o godzinie 10.00 w parku miejskim odbyło się głośne czytanie dramatu "Balladyna" Juliusza Słowackiego.
Narodowe Czytanie to akcja zachęcająca do czytania klasyków polskiej literatury, której patronuje para prezydencka. Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie zorganizowała wspólne czytanie po raz ósmy.

Uczestników imprezy w atmosferę poezji Juliusza Słowackiego wprowadziła Marzena Rusek – kierownik biblioteki oraz zaproszeni goście Damian Drzewiecki, Krzysztof Bandurowicz, Joanna Mirowska, Maria Chojnacka oraz aktorzy Fundacji Form. Art Magdalena Silska i Kamil Kuligowski. W podziękowaniu za wspólne czytanie lektorzy otrzymali książkę opatrzoną okolicznościową pieczęcią pozyskaną przez Bibliotekę z Kancelarii Prezydenta RP. Cieszymy się bardzo, że tradycja Narodowego Czytania jest kontynuowana w Strykowie, tak zakończyła spotkanie kierownik biblioteki dziękując za wspólnie spędzony czas lektorom, przybyłym gościom i wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację wydarzenia.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie