Katalogi biblioteczne

1

W minionym tygodniu Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie przeprowadziła szereg zajęć z przysposobienia bibliotecznego.
Tematem lekcji z uczniami klas I strykowskiego gimnazjum były "Katalogi biblioteczne". Młodzież zapoznała się z podziałem, zadaniami i historią katalogów. Prelekcję uzupełniła krzyżówka, sumująca wiedzę dotyczącą omawianego tematu. W zajęciach (11.01 - 13.01) brało udział ogółem 69 uczniów.

Zasady bezpiecznych zabaw

1

15 stycznia w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie bibliotekarki podjęły temat "Bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych". Przedszkolaki uczestniczące w pogadance, poznały zasady bezpiecznych zabaw zimowych oraz zasady pomocy. Wspólne chwile wzbogaciła historyjka zimowa "Franklin ma zły dzień" Pauletty Bourgois oraz gry i zabawy (np. gazetowe śnieżki, rzucanie do celu, zimowy taniec, zagadki).

Dzień Pluszowego Misia

1

W dniu dzisiejszym, tj. 26.11 Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie w ramach Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia, zorganizowała spotkanie z pracownikiem łódzkiego ZOO. Tematem spotkania "Opowiastki o misiach Pana Zdzisia" były oczywiście misie - niedźwiedzie. Uczniowie klas II (80 os.) przypomnieli sobie bohaterów popularnych bajek, poznali historię święta misia oraz wysłuchali prelekcji na temat wszystkich gatunków niedźwiedzi i ich naturalnego środowiska. Ciekawostkom nie było końca, np. fakt, że niedźwiedzie polarne nie mają białego futra tylko przezroczyste; waga największych osobników z rodziny niedźwiedziowatych przekracza nawet 800 kg, a najmniejszych 30 kg; historia polskiego misia Wojtka, który poszedł na wojnę; itp.

Mój przyjaciel miś

1

W dniu 13.11.2015 w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie odbyła się lekcja tematyczna "Mój przyjaciel miś" w ramach Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia, który przypada na 25 listopada. W zajęciach uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolaków (ok. 100 os.). Dzieci poznały historię powstania pluszowej zabawki, rozpoznawały popularne misie z bajek i wysłuchały opowiadania "Mały miś" Richarda Edwardsa. Zajęciom towarzyszyły liczne zabawy ruchowe, np. jesienny masaż, misiowa gimnastyka, wyjadanie miodku i wspólne śpiewanie piosenek. W drugiej części spotkanie ograniczyło się do zabawy z najstarszą grupą przedszkolaków. Dzieci poznały różne gatunki niedźwiedzi, ich środowisko i tryb życia. 

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie