Kółko Miłośników Książki-Motylek

1a

19.01.2016 r. (wtorek) w niesułkowskiej bibliotece spotkali się członkowie Kółka Miłośników Książki- Motylek . Do Kółka należy 17 -u uczniów IV klasy SP w Niesułkowie. Opiekunem Kółka jest bibliotekarka Pani Renata Szydlik a przewodnikami duchowymi są: nauczycielka j. polskiego Pani Anna Lipińska i bibliotekarka szkolna Pani Jolanta Walak . Na spotkaniu uczestnicy dyskutowali nt. książki R. Dahla "Matylda". Na początku uczniowie poznali ciekawostki z biografii autora, a następnie przeprowadzali wywiad z główną bohaterką i pisali własne zakończenie książki, w dalszej kolejności rysowali ilustracje do książki, a wszystko przy herbacie, słodkościach i jabłkach. Rysunki wystawiono w bibliotece i można było na nie głosować w dniach: 19 -27.01.2016 r. Ilustracja, która uzyska największą liczbę głosów wygra, a autor otrzyma w nagrodę dyplom i gadżety promocyjne. Konkurs wygrał Łukasz Skwarczyński uzyskując 102 głosy. Po zakończeniu konkursu z wszystkich prac utworzono katalog.

Bezpieczeństwo zabaw zimowych

5

26 stycznia odbyła się natomiast lekcja w klasie "O" Szkoły Podstawowej nr 1 , a tematem było "Bezpieczeństwo zabaw zimowych". Pogadanka nawiązywała do zabaw zimowych na śniegu. Dzieci poznały zasady bezpiecznej zabawy, zasady pomocy, podstawowe numery alarmowe (112, 997, 998, 999). Duża część zajęć to wspólne zabawy, zagadki i głośne czytanie fragmentów książek Paulett Bourgeois, wiersza Anny Bednarek "Głodny ptaszek" czy opowiadania "Kulig".
Maluchy otrzymały również prezent wykonany przez bibliotekarki - plakat z zimowym, szalonym bałwanem.
Radość i podziękowania dzieci widać na jednym ze zdjęć :)

Źródła informacji: słowniki i encyklopedie

2

W minionych dniach w bibliotece przeprowadzono cykl zajęć na temat "Źródła informacji: słowniki i encyklopedie". W trzech spotkaniach (20.01, 21.01, 22.01) uczestniczyła młodzież z II klas gimnazjum Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie. Ogółem 67 osób.
Uczniowie poznali źródła informacji w bibliotece, podział słowników i encyklopedii, zasady korzystania z wydawnictw tego typu, najistotniejsze pojęcia związane z publikacjami informacyjnymi (np. żywa pagina, indeks, bibliografia, paginacja, odsyłacz, itp.). Lekcja biblioteczna przypominała formą prelekcję, ale znalazł się również czas na ćwiczenia. Gimnazjaliści rozwiązywali krzyżówkę dotyczącą tematu, a wyjaśnienie hasła (Arystofanes) musieli odszukać właśnie w encyklopedii.

Katalogi biblioteczne

1

W minionym tygodniu Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie przeprowadziła szereg zajęć z przysposobienia bibliotecznego.
Tematem lekcji z uczniami klas I strykowskiego gimnazjum były "Katalogi biblioteczne". Młodzież zapoznała się z podziałem, zadaniami i historią katalogów. Prelekcję uzupełniła krzyżówka, sumująca wiedzę dotyczącą omawianego tematu. W zajęciach (11.01 - 13.01) brało udział ogółem 69 uczniów.

Zasady bezpiecznych zabaw

1

15 stycznia w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie bibliotekarki podjęły temat "Bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych". Przedszkolaki uczestniczące w pogadance, poznały zasady bezpiecznych zabaw zimowych oraz zasady pomocy. Wspólne chwile wzbogaciła historyjka zimowa "Franklin ma zły dzień" Pauletty Bourgois oraz gry i zabawy (np. gazetowe śnieżki, rzucanie do celu, zimowy taniec, zagadki).

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie