Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków

5

W dniu 11 i 14 maja odbyły się lekcje biblioteczne z najstarszą grupą dzieci z Przedszkola Sióstr Służebniczek oraz Przedszkola Samorządowego w Strykowie.W dniu 11 i 14 maja odbyły się lekcje biblioteczne z najstarszą grupą dzieci z Przedszkola Sióstr Służebniczek oraz Przedszkola Samorządowego w Strykowie.

Spotkanie z Grażyną Bąkiewicz

1

W ramach "Tygodnia Bibliotek" Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie zorganizowała 2 spotkania autorskie z p. Grażyną Bąkiewicz, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbyły się one w dn. 27.04.2018 r. w filiach w Bratoszewicach i Dobrej. W Bratoszewicach na spotkanie, które odbyło się w świetlicy wiejskiej,W ramach "Tygodnia Bibliotek" Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie zorganizowała 2 spotkania autorskie z p. Grażyną Bąkiewicz, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Lekcja biblioteczna

4

10 i 11 maja kolejna grupa uczniów (kl. Va Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie) wzięła udział w lekcji bibliotecznej na temat "Jak korzystać ze słowników i encyklopedii". Zajęcia połączone były z ćwiczeniami praktycznego wykorzystania tych źródeł. Młodzież przekonała się, że znajomość alfabetu oraz budowy słowników i encyklopedii gwarantuje właściwe posługiwanie się nim i szybkie dotarcie do potrzebnej informacji.

Lekcja biblioteczna

1

Dnia 8 maja uczniowie kl. Vb Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, której celem było zapoznanie ze źródłami wiedzy w bibliotece oraz uświadomienie im szerokich możliwości zdobywania informacji w ten sposób. Uczniowie doskonalili umiejętności korzystania z encyklopedii i słowników poprzez wyszukiwanie różnych haseł. Pracując w grupach mieli możliwość skorzystania z wielu wydawnictw. Dnia 8 maja uczniowie kl. Vb Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, której celem było zapoznanie ze źródłami wiedzy w bibliotece oraz uświadomienie im szerokich możliwości zdobywania informacji w ten sposób. Uczniowie doskonalili umiejętności korzystania z encyklopedii i słowników poprzez wyszukiwanie różnych haseł. Pracując w grupach mieli możliwość skorzystania z wielu wydawnictw. 

Do Wolność Czytania

wwww

Po raz piętnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  organizuje w dniach 8 – 15 maja 2018 r. Tydzień Bibliotek  – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek  w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek odbywa się pod hasłem: „(Do Wolność Czytania)”.Po raz piętnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  organizuje w dniach 8 – 15 maja 2018 r. Tydzień Bibliotek  – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek  w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek odbywa się pod hasłem: „(Do Wolność Czytania)”.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie