Wiosna zawitała do niesułkowskiej biblioteki

1

21 marca 2017 r. - we wtorek o godz.11.00 do biblioteki w Niesułkowie przybyła Pani Wiosna obsypana kwiatami. Spotkała się z uczniami z klas 0 - III SP w Niesułkowie, aby poczytać im o wiosennych obyczajach w Bullerbyn opisanych w książce A. Lindgren " Wiosna w Bullerbyn ". Razem z Wiosną czytały również trzy pomocnice, a akompaniowały wiosenne ptasie trele. Dzieciaki mogły spawdzić swoją wiedzę nt. wiosny i przeczytanego tekstu w zgaduj - zgaduli. A po krótkiej przerwie, w czasie której Panie z niesułkowskiego Klubu Seniora, zaprosiły uczniów na zdrowy, wiosenny poczęstunek, dzieci zabrały się do pracy twórczej. Każda z klas wykonywała postać Marzanny ocenianą przez Komisję Jury w składzie:

- Pani Lucyna Koziróg
- Pani Wanda Lipińska
- Pani Elżbieta Szydlik
- Pani Danuta Wieteska.

Jury zadecydowało iż:
- I miejsce zajęła Klasa 0
- II miejsce zajęła Klasa I
- III miejsce zajęła Klasa III.

Przewodniczący klas otrzymali dyplomy i nagrody niespodzianki dla swoich klas.
Marzanny natomiast razem z uczniami i wychowawcami powędrowały w barwnym korowodzie do szkoły, gdzie zostały spalone.
I tak oto w Niesułkowie przepędziliśmy złą zimę, a zapanowała nam Radosna Wiosna.

2

2

2

2

2

2

2

2

Bibliotekarka Filii w Niesułkowie Renata Szydlik

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie