Książka jest życiem naszych czasów

6

Na dzisiejszych zajęciach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie uczniowie klas IV A i B Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie otrzymali kompendium wiedzy na temat książki, jej historii i budowy.


Aby uzyskać jak najbardziej szczegółowy obraz przedmiotu, który był tematem zajęć, uczniowie poznali dawne i współczesne formy książki, materiały wykorzystywane do zapisywania tekstu, sztukę upowszechnienia druku przez Jana Gutenberga, a także elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej książki. 
Podsumowaniem wiadomości były zadania oraz krzyżówka, która odkryła przed czwartoklasistami kolejną zagadkę - Łazarza Andrysowicza - strykowianina, jednego z pierwszych drukarzy w Polsce, którego wspomina pomnik postawiony przed strykowską podstawówką. Książka jest zwierciadłem ludzi i ich życia. Aby poznać świat, jego mieszkańców, historię, a niekiedy przyszłość, książka staje się elementem niezbędnym, którego nie zastąpi nowoczesna technologia, bowiem ona również opiera się na treściach drukowanych.

6

6/p>

6

6/p>

6/p>

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie