Żródła informacji w bibliotece

1

26 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie odbyły się lekcje z przysposobienia bibliotecznego, w których udział brali uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie.

Tematem zajęć były wydawnictwa informacyjne w bibliotece. Pierwsza część spotkania polegała na ustaleniu czym są wydawnictwa informacyjne i co do nich należy, zdefiniowaniu przeznaczenia poszczególnych słowników i encyklopedii oraz ich podział i cechy charakterystyczne m.in. budowa hasła; ustalenie definicji tj. aparat pomocniczy, żywa pagina. Drugi etap to praca samodzielna. Uczniowie otrzymywali zadania, które rozwiązywali korzystając z udostępnionych słowników i encyklopedii.
Temat, który początkowo wzbudzał panikę, szybko przekształcił się w dobrą zabawę w poszukiwaniu tajemnic.
Ogółem uczniów - 25

2

2

2

2

2

2

2

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie