Zjazd bibliotekarzy powiatu zgierskiego

Biblioteka Kozle

11 maja w filii bibliotecznej w Koźlu odbyło się spotkanie dyrektorów i kierowników bibliotek powiatu zgierskiego. Spotkanie poświęcone było prezentacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie, jej warunkom lokalowym, a przede wszystkim bogatej działalności kulturalnej.

 Omawiane były również programy Tygodnia Bibliotek jakie zostały zaplanowane przez placówki biblioteczne, stan czytelnictwa powiatu zgierskiego oraz rodzaj preferowanej przez czytelników literatury.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie