NA ŁĄCE z klasą "O"

1

W dniu 24 maja, razem z uczniami klasy O B Szkoły Podstawowej nr 2, wybraliśmy się lokomotywą w podróż po bibliotecznej łące. Podobnie jak tydzień temu grupa rówieśników, tak i dzisiaj zerówkowicze poznali księgozbiór dla dzieci i młodzieży. Dowiedzieli się, że w bibliotece oprócz wierszy, bajek i opowiadań są również książki naukowe, które zawierają mnóstwo ilustracji, zdjęć i informacji, tak przedstawionych aby najmłodsi czytelnicy mogli zrozumieć i przyswoić.

Zaproponowana zabawa w lokomotywę po bibliotecznej łące, wzbudziła duży entuzjazm. Zerówkowicze "jadąc" między regałami, zapraszali do pociągu kolejnych pasażerów - mieszkańców łąki (biedronka, pająk, ślimak, motyl... itd.), zgodnie z tekstem czytanego wiersza, autorstwa bibliotekarki. Na końcowym przystanku wysłuchali opowiadania pt.: "Żółty balonik i żuczek Pomponik" Katarzyny Zychli.
Kolejnym etapem zajęć było stworzenie i uzupełnienie przez uczniów łąki, którą mogli później zabrać do swojej klasy, by przypominała o zajęciach i czasie spędzonym w bibliotece.
Spotkanie było podsumowaniem materiału przerabianego zgodnie z programem szkolnym, uzupełnione dodatkowo o informacje z zakresu przysposobienia bibliotecznego.
Ogółem w zajęciach brało udział 19 osób.

2

2

2

2

2

2

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie