Rodzina - zawsze razem, ręka w rękę, obok siebie

1

Tematem dzisiejszych zajęć, na których gościli uczniowie klasy "O" B Szkoły Podstawowej nr 2, była właśnie rodzina i jej wartości. Rozmawialiśmy o Dniu Matki, Dniu Dziecka i Dniu Taty - o świętach, które łączą całą rodzinę i są doskonałym momentem okazania i wyznania miłości i przywiązania do najbliższych.

 Wspólnie zastanawialiśmy się nad normami współżycia w rodzinie, o szacunku do siebie, o członkach rodziny bliższej i dalszej. Zerówkowicze chętnie opowiadali o swoich rodzicach i rodzeństwie, wspólnie spędzanym czasie, sposobach na nudę, naukach pobranych od mam i ojców.

Ciekawym elementem spotkania były zajęcia praktyczne, na których maluchy tworzyły bukiety techniką papieroplastyki.
Uzupełnieniem zajęć był wiersz R. Olechowskiej "Rodzina" i opowiadanie G. Delahaye "Martynka i Dzień Mamy".
Spotkanie zakończyliśmy słodką niespodzianką.

2

2

2

2

2

2

2

2

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie