Tajemnice słowników

1

W ostatnim czasie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie przeprowadzony został cykl lekcji z przysposobienia bibliotecznego. Tematem zajęć, które odbyły się 22,29,31 maja oraz 2 czerwca były Tajemnice słowników.

Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 oraz uczniowie trzech klas I gimnazjum Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie, poznali charakterystykę źródeł informacyjnych, budowę i podział słowników i encyklopedii, aparat pomocniczy oraz zasady korzystania z wydawnictw informacyjnych. Główną częścią spotkań była przede wszystkim samodzielna praca uczniów. Polegała ona na odnalezieniu odpowiedzi w konkretnych słownikach i encyklopediach, co okazało się dla niektórych nie taką prostą sprawą jak korzystanie z przeglądarek internetowych.
Ogółem z lekcji skorzystało 103 uczniów.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie