Słowniki

1

27 września biblioteka gościła w swoich progach uczniów klasy IV B Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie. Tematem zajęć były wydawnicze źródła informacji. Omówione zostało pojęcie, rodzaje i zasady korzystania ze słowników i encyklopedii. Szczegółowo opracowany został najpopularniejszy słownik języka polskiego - ortograficzny. Uczniowie pochwalili się szeroką wiedzą dotyczącą tematu lekcji i umiejętnością odnajdywania konkretnych informacji niezbędnych do rozwiązywania zadań.

1

1

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie