Konkurs - Jesienna zakładka do książki

1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie

2. Cele konkursu
- rozwijanie wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
- wyrabianie poczucia estetyki
- promocja biblioteki w środowisku lokalnym

3. Warunki
- konkurs adresowany do dzieci grup przedszkolnych oraz uczniów klas O – III szkół podstawowych miasta Strykowa
- termin składania prac – do 15 listopada 2017 roku
- każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę; organizator nie przyjmuje prac zbiorowych
- prace muszą być wykonane samodzielnie
- konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach:
I KATEGORIA – przedszkola
II KATEGORIA – klasy „O” - I
III KATEGORIA – klasy II - III
- do każdej pracy należy załączyć metryczkę, która będzie zawierać: imię i nazwisko, klasę i nazwę szkoły czy przedszkola, dane opiekuna oraz oświadczenie wyrażające zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowywanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie

4. Zadanie konkursowe
Zadanie polega na stworzeniu zakładki do książki.
Forma pracy: praca plastyczna płaska, kolorystyka nawiązująca do jesieni.
Proponowane techniki: pastele, farby plakatowe, pisaki, kredki, elementy dekoracyjne, np. wstążka, papier kolorowy, folia, itp.

5. Finał
Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród - 23 listopada 2017 roku. O godzinie uroczystości organizatorzy poinformują laureatów i ich opiekunów telefonicznie.
Po wręczeniu nagród odbędzie się przedstawienie teatralne Teatru Trip „ Pan Antenka i srebrny kubraczek”.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej biblioteki.

6. Postanowienia końcowe
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie konkursu.
- Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu
- W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora.
- Informacje pod numerem telefonu: 42 719-80-94 lub osobiście w bibliotece.

Pobierz i wypełnij OŚWIADCZENIE

 

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie