Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2017

projekt d2

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020 został opracowany przez powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa, zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury oraz „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”. W jego przygotowanie, a także koordynację zaangażowane są dwie narodowe instytucje kultury - Instytut Książki (koordynator programu) oraz Biblioteka Narodowa.

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa obejmuje swoim zasięgiem najważniejsze obszary powiązane z czytelnictwem i obecnością książki na rynku. Istotnym elementem programu są działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką. Ważnym elementem programu, jest między innymi zwiększenie oferty bibliotek publicznych w zakresie nowości wydawniczych.

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie otrzymała na ten cel 9.800 zł. Za tą kwotę zakupionych zostało 405 egzemplarzy z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, popularno naukowej oraz beletrystyki dla dorosłych. Książki rozdysponowano na 6 bibliotek z terenu gminy Stryków według zapotrzebowania i preferencji czytelników.

Lista książek [pdf]

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie