Konkurs gminny

100lecieB

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w konkursie literackim "Wspomnienia pokoleń" organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie w ramach jubileuszu 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celem konkursu jest utrwalenie pamięci o losach Polski i Polaków. Tematyka powinna dotyczyć okresu niewoli narodu polskiego i lat wojny, tzn. 1772 - 1945. Prace powinny mieć formę wspomnień lub relacji z historii zasłyszanych.

 Adresatami konkursu są wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Stryków w wieku od 15 lat (nie określono górnej granicy wiekowej). Prace konkursowe mogą być dostarczone osobiście lub nadesłane na adres biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4, 95 – 010 Stryków, do dnia 30 czerwca 2018 z dopiskiem „Konkurs WSPOMNIENIA POKOLEŃ”.

Z ogółu prac powstanie Księga Wspomnień w formie wydawnictwa.

Regulamin konkursu w załączniku.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie