Biblioteczna Familiada

1

W dniu dzisiejszym, tj. 20.03 odbyła się trzecia edycja Bibliotecznej Familiady. W tym roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie organizowała konkurs w ramach jubileuszu 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, do czego nawiązywał temat tj. Siła Narodu Polskiego. W poprzednich latach, Familiada odbywała się w maju z okazji Tygodnia Bibliotek. Kolejna zmiana dotyczyła adresatów.

Do tej pory uczestnikami byli uczniowie klas II, tym razem ze względu na trudność tematu przewodniego, byli to rok starsi koledzy, czyli klasy III.W dniu dzisiejszym, tj. 20.03 odbyła się trzecia edycja Bibliotecznej Familiady. W tym roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie organizowała konkurs w ramach jubileuszu 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, do czego nawiązywał temat tj. Siła Narodu Polskiego. W poprzednich latach, Familiada odbywała się w maju z okazji Tygodnia Bibliotek. Kolejna zmiana dotyczyła adresatów. Do tej pory uczestnikami byli uczniowie klas II, tym razem ze względu na trudność tematu przewodniego, byli to rok starsi koledzy, czyli klasy III.Regulamin konkursu nawiązywał do zasad teleturnieju Familiada TVP 2. Podzielony był na trzy kategorie pytań (każda po 4 pytania i jedno zadanie). Uczestnicy odpowiedzieli na 13 pytań dotyczących symboli narodowych, pieśni patriotycznych, królów Polski, legend, rzek, sąsiadów i miast Polski, wielkich Polaków czy istotnych wydarzeń z historii. Drużyny musiały również ułożyć tekst hymnu z rozsypanki, odnaleźć prawidłowo narysowanego orła i ułożyć z puzzli postać, podać jej imię i nazwisko oraz funkcję.Dodatkowe 10 punktów szkoły mogły zdobyć za opracowanie i przedstawienie krótkiej inscenizacji upamiętniającej ważne wydarzenie z historii Polski. Ta część spotkania, zrobiła imponujące wrażenie na organizatorach i komisji jury. Przedstawione scenki (bitwa pod Grunwaldem, rozbiory Polski) skłaniały do refleksji i zadumy nad przeszłością naszego kraju.Ostatecznie, po wszystkich konkurencjach, największą liczbę punktów i pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie, drugie miejsce trafiło do drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie. Uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i gry. Dla pokrzepienia i nabrania utraconej energii, zarówno na uczestników jak i na publiczność czekał słodki poczęstunek.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie