Lekcja biblioteczna

1

Dnia 8 maja uczniowie kl. Vb Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, której celem było zapoznanie ze źródłami wiedzy w bibliotece oraz uświadomienie im szerokich możliwości zdobywania informacji w ten sposób. Uczniowie doskonalili umiejętności korzystania z encyklopedii i słowników poprzez wyszukiwanie różnych haseł. Pracując w grupach mieli możliwość skorzystania z wielu wydawnictw. Dnia 8 maja uczniowie kl. Vb Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, której celem było zapoznanie ze źródłami wiedzy w bibliotece oraz uświadomienie im szerokich możliwości zdobywania informacji w ten sposób. Uczniowie doskonalili umiejętności korzystania z encyklopedii i słowników poprzez wyszukiwanie różnych haseł. Pracując w grupach mieli możliwość skorzystania z wielu wydawnictw. 

 

1

1

1

1

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie