Lekcja w bibliotece

1

W środę 17 października uczniowie kl. IV ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie przybyli wraz z opiekunami do Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie na lekcję biblioteczną, której tematem były „Słowniki i encyklopedie”. Pierwsza część zajęć to omówienie zagadnień ogólnych o źródłach wiedzy, podział encylklopedii i słowników oraz budowa i zasady korzystania. Następnie uczniowie sami wyszukiwali informacje na podany temat w poszczególnych wydawnictwach i robili krótkie notatki. Celem lekcji było doskonalenie umiejętności posługiwania się encyklopediami i słownikami zgromadzonymi w bibliotece.

1

1

1

1

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie