Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

1

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Biblioteka przyszłości – biblioteka w kosmosie"

Konkurs został ogłoszony we wrześniu 2018 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie, adresowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych  i przedszkoli miasta Stryków.
W konkursie wzięli udział  uczniowie w trzech kategoriach wiekowych:
1. przedszkolaki i klasy „0”
2. uczniowie szkoły podstawowej klas I – IV
3. uczniowie szkoły podstawowej klas V - VIII

Temat konkursu: Biblioteka przyszłości – biblioteka w kosmosie”

Zadanie uczestników polegało na przedstawieniu własnej wizji biblioteki w przyszłości, w ujęciu plastycznym. Wyobraźnia dzieci okazała się nieograniczona. Nasi młodzi twórcy  doskonale poradzili sobie nie tylko z samym tematem, ale również z technikami plastycznymi.  Do konkursu zgłoszono 65 prac.


Dnia  18.10.2018r.  zebrała się komisja, w składzie:
Agnieszka Kacprzak - plastyk  Ośrodka Kultury i Rekreacji,
Marzena Rusek – kierownik GBP  w Strykowie,
Grażyna Burtka – bibliotekarz GBP w Strykowie
która oceniła głównie samodzielność oraz oryginalność  prac i wyłoniła  następujących laureatów, którym zostały wręczone  nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy.


Laureatami konkursu zostali:


Kategoria I:
przedszkola i zerówki
WYRÓŻNIENIA:
Martyna Hofman - Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie
Lena Chodkiewicz - Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie
Dawid Marczak - klasa „0A” SP Nr 2 w Strykowie
Jakub Śmigielski - klasa „0A” SP Nr 2 w Strykowie
Julia Adamczyk - klasa „0” Sp Nr 2 w Strykowie
Alicja Walczak - klasa „0” Sp Nr 2 w Strykowie

Kategoria II:
uczniowie szkoły podstawowej klas I - IV

I MIEJSCE:
Chrząbka Klaudia - klasa IV SP NR 2
Basia Chojnacka - klasa IV SP NR1
Karol Misztak - klasa IV SP Nr 1

II MIEJSCE:
Krzysztof Strasik - klasa IV SP Nr 2
Alicja Gabara - klasa IV SP Nr1
Amelia Marczak - klasa IV SP Nr2

III MIEJSCE:
Paweł Kubiak - klasa IV SP Nr 1
Wiktoria Romańska - klasa II SP Nr 2
Aleksandra Cyniak - klasa IV SP Nr 2

WYRÓZNIENIA:
Tosia Góralczyk - klasa IV A SP Nr 1


Kategoria III:
uczniowie szkoły podstawowej klas VI, VII, VIII
I MIEJSCE:
Karolina Kośmider - Klasa VIII SP Nr1
Bartosz Florczak - klasa VI SP Nr 1
Julia Bartczak - klasa VII SP Nr1

II MIEJSCE:
Dawid Dubiński - klasa V SP Nr 1
Kacper Florczak - klasa V SP Nr 1
Julia Kwiatkowska - klasa VI Sp Nr1


III MIEJSCE:
Zofia Chybińska - klasa VI SP Nr 1
Jan Dąbrowski - klasa V SP Nr 1
Oliwia Frątczak - klasa VI SP Nr1

WYRÓZNIENIA:
Anna Chybińska - klasa VI SP Nr 1
Amelia Kurczewska - klasa V SP Nr 1
Zuzanna Błaszczyk - klasa VII SP Nr 1

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpiło dnia 23.10 2018 roku o godz. 10.00na sali Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie – impreza połączona była z występem teatralnym pt. „ Calineczka”. Była to wyjątkowa inscenizacja klasycznej baśni H.C. Andersena połączona z edukacją teatralną.Wszystkim uczestnikom dziękujemy za fantazję, za radość, za umiejętność pokazania, że książki potrafią porwać nawet w kosmos jak rakieta  i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

1

1

1

1

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie