Prelekcja w Koźlu

1

Filia Biblioteczna w Koźlu w ramach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowała prelekcję historyczną nt. „Walki Armii Łódź i Armii Poznań w gminie Stryków i okolicach w dniach od 7 do 12 września 1939 roku”, która odbyła się  27 listopada w Szkole Podstawowej w Koźlu. Temat zreferował kpt. rez. inż Jan Tyc, który dokładnie, przy pomocy map przedstawił działania wojenne w tej okolicy.

 

Filia Biblioteczna w Koźlu w ramach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowała prelekcję historyczną nt. „Walki Armii Łódź i Armii Poznań w gminie Stryków i okolicach w dniach od 7 do 12 września 1939 roku”, która odbyła się  27 listopada w Szkole Podstawowej w Koźlu. Temat zreferował kpt. rez. inż Jan Tyc, który dokładnie, przy pomocy map przedstawił działania wojenne w tej okolicy.Podczas spotkania prelegent promował też Biuletyn Informacyjny opracowany wspólnie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Koźlu Jerzym Makowski pt. „Walki wrześniowe 14 DP (55 PP) na terenie gminy Stryków – 1939 r.”.Po spotkaniu można było obejrzeć eksponaty znalezione na polu walki, przekazane i zgromadzone w Sali Pamięci upamiętniającej Bitwę nad Bzurą. Organizatorzy spotkania składają serdeczne podziękowania mieszkańcom Koźla, okolicznych wsi oraz wszystkim osobom przyjezdnym, które uczestniczyły w prelekcji.

1

1

1

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie