Kartka z życzeniami z okazji jubileuszu 70-lecia GBP w Strykowie

plastyczny2

 Konkurs "Kartka z życzeniami z okazji jubileuszu 70-lecia GBP w  Strykowie" 

Regulamin  gminnego konkursu plastycznego „Kartka z życzeniami z okazji jubileuszu 70-lecia GBP w  Strykowie

 

I. Organizatorzy

Organizatorem gminnego konkursu plastycznego „Kartka z życzeniami z okazji jubileuszu 70-  lecia GBP w Strykowie” jest : Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie.

II. Cele konkursu

- Kształcenie postawy twórczej dzieci.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
- Rozwijanie zainteresowań plastycznych.

III. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 7 stycznia, a kończy 2 lutego 2019 roku.

IV. Warunki uczestnictwa

Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane  dowolnymi technikami plastycznymi: pastele, kredki, farby, elementy dekoracyjne, np. wstążka, papier kolorowy. W formacie nie większym niż A5. Każdy autor może dostarczyć tylko jedną pracę. 

Praca powinna zawierać kompozycję graficzną oraz życzenia urodzinowe dla biblioteki z okazji jubileuszu 70-lecia. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres szkoły.

V. Uczestnicy konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów Szkół Podstawowych  Miasta i Gminy Stryków w następujących kategoriach:
-  dzieci z klas „0”- 2 szkół podstawowych
-  dzieci z klas   3 - 4  szkół podstawowych

VI. Wyniki konkursu

Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody. Przewidywane są główne nagrody oraz wyróżnienia w każdej kategorii. Ostateczna decyzja co do ilości przyznanych nagród pozostaje w gestii jury. Jury będzie oceniało: samodzielność wykonania, oryginalność w ukazaniu tematu za pomocą zastosowanej techniki, pomysłowość oraz estetykę. 

O wynikach konkursu oraz wręczeniu  nagród  nagród organizator poinformuje laureatów oraz  ich opiekunów telefonicznie.

 

VII. Termin i miejsce nadesłania prac

Prace plastyczne wraz z wypełnionym załącznikiem  należy dostarczyć do 2 lutego 2019 roku na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4;

numer telefonu. 42 719-80-94

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz umieszczania wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie