Lekcja biblioteczna

1

W dniu 24.01.2019 r. odbyła się lekcja biblioteczna z uczniami klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie.
Celem głównym naszego spotkania było:
- zapoznanie dzieci z biblioteką,
- propagowanie idei głośnego czytania,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

 Nasi młodzi czytelnicy poznali bibliotekę i zasady zachowania się w czytelni, z uwagą wysłuchali wiersza „Skarga książki” i odpowiadali na zagadki związane z tytułami utworów dla dzieci. Na zakończenie otrzymali medale przyjaciela książki oraz małe „co nieco”.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie