Lekcja biblioteczna

1

Dnia 4 marca odbyła się lekcja biblioteczna w GBP w Strykowie z przedszkolakami z grupy „Piratów” z Przedszkola Samorządowego.Dnia 4 marca odbyła się lekcja biblioteczna w GBP w Strykowie z przedszkolakami z grupy „Piratów” z Przedszkola Samorządowego.

Celem spotkania było zapoznanie dzieci z biblioteką i zasadami w niej panującymi, utrwalenie nawyku kontaktu z książką, nauka szacunku do książki, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz zapoznanie z literaturą dla dzieci.

1

1

1

1

1

Iwona Stankiewicz

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie