Zajęcia z przedszkolakami w ramach Tygodnia Bibliotek

1

W ramach Tygodnia Bibliotek, 7 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie zorganizowała zajęcia dla przedszkolaków z grupy Boże Słoneczka z Przedszkola Sióstr Służebniczek pod tytułem "Biblioteka czeka".  Głównym celem wizyty było zapoznanie dzieci z biblioteką oraz zawodem bibliotekarza, propagowanie idei głośnego czytania, promowanie czytania książek i dbania o nie oraz zapoznanie z zasadami  korzystania z księgozbioru i warunków jakie należy spełnić, aby zostać czytelnikiem.

1

1

1

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie