Jubileusz 70-lecia biblioteki

1

Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem, w tym roku taki właśnie jubileusz 70-lecia istnienia obchodziła Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie.

Uroczyste obchody odbyły się 30 maja w sali Domu Kultury. Zgromadzonym gościom złożonym m.in. z władz samorządowych, przedstawicieli środowiskbibliotekarskich, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz wiernych czytelników zaprezentowano, poprzezprezentację multimedialną, retrospektywne spojrzenie na działalność społeczną, oświatową i kulturową Biblioteki.

W trakcie trwania uroczystości zostały wręczone nagrody dla uczniów biorących udział w gminnymkonkursie literackim „Strof kilka o Strykowie i bibliotecznych chwilkach”.Biblioteka otrzymała listy gratulacyjne, życzenia i podziękowania za dotychczasową działalność.W części artystycznej wystąpiła Anna Cymerman, która podczas swojego recitalu zaprezentowała m.in.utwory „Księżniczka Czardasza”, „Wesoła wdówka”, „Que sera sera”, i wiele innych....
Po oficjalnej części zaproszono wszystkich gości na jubileuszowy tort i ciasto.Z okazji rocznicy 70-lecia biblioteki został wydany tomik wierszy, który na zakończenie uroczystościotrzymał każdy z przybyłych gości.

Wszystkim uczestnikom naszego jubileuszu serdecznie dziękujemy.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie