Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki

1

Do braci czytelniczej niesułkowskiej biblioteki dołączyli uczniowie I klasy SP w Niesułkowie. 28 maja 2019 r. przybyli do biblioteki na uroczyste pasowanie, ale zanim ono nastąpiło pierwszoklasiści poddali się próbie językowej, wiedzowej i sportowej.

 

W krótkiej pogadance zapoznali się z regulaminem i księgozbiorem bibliotecznym. Wysłuchali wiersza J. Huszczy "Prośba książki", rozmawiali o poszanowaniu książek. Na zakończenie zajęć każdy nowo pasowany pierwszak otrzymał dyplom i zakładkę do książki, samodzielnie wykonał kartę pamięci czytelnika. W spotkaniu uczestniczyło 17-u uczniów.

1

1

1

1


Bibliotekarka Filii w Niesułkowie.

 

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie