Lekcja biblioteczna z klasą III ze SP Nr 1 w Strykowie

1
28 października pracownicy biblioteki wraz z klasą III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie odbyli podróż do krainy baśni i bajek. Dzieciaki zapoznały się z terminami baśń, bajka, wymieniały tytuły znanych utworów z tych gatunków literatury. Po wysłuchaniu baśni „ Brzydkie kaczątko” dzieci odpowiadały na pytania dotyczące treści utworu. Celem lekcji było zwrócenie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi, wyrabianie przekonania,że inny nie znaczy gorszy. Podsumowaniem było twierdzenie, że nie należy z nikogo się wyśmiewać mimo, że jest on inny niż reszta.  Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali prace plastyczne.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie