Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - edycja 2019

biblioteka strykow

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie kolejny rok uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, realizowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

   Celem  Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki. 

    W ramach realizowanego programu Biblioteka otrzymała w 2019 roku dotację w wysokości 9.000 zł. Za pozyskane dofinansowanie zakupione zostały książki do wszystkich placówek bibliotecznych znajdujących się na terenie gminy tj. w Strykowie, Bratoszewicach, Dobrej, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie.  Przybyło sporo ciekawych książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych (kryminały, powieści społeczno – obyczajowe, historyczne, biografie), wydawnictwa dla dzieci i młodzieży a także pozycje z literatury popularno – naukowej. Wśród nich znjdziecie Państwo książki, które wzruszają i zmuszają do myślenia, książki które podejmują ciekawe, niebanalne, niekiedy też kontrowersyjne tematy. Ogółem zakupiono 367 egzemlarzy. W załącznikach prezentujemy wykaz książek zakupionych do poszczególnych bibliotek w gminie Stryków.
Wykaz książek zakupionych w 2019 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie.

Wykaz książek zakupionych w 2019 roku do Filii w Dobrej.

Wykaz książek zakupionych w 2019 roku do Filii w Koźlu.

Wykaz książek zakupionych w 2019 roku do Filii w Swędowie.

Wykaz książek zakupionych w 2019 roku do Filii w Niesułkowie.

Wykaz książek zakupionych w 2019 roku do Filii w Bratoszewicach.

2
Serdecznie zapraszamy!

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie