Święto Narodowe 3 Maja

3maj

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 1791 roku.
"Dzień trzeciego maja, jako rocznica Konstytucji 1791 roku ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej, jako uroczyste święto po wieczne czasy"- postanowił Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku, a więc już w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości. Dobitnie świadczy to o znaczeniu aktu przyjętego przez Sejm Wielki 230 lat temu dla tożsamości ustrojowej wolnej Polski.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie