"Znajdziesz mnie w bibliotece”- czyli Tydzień Bibliotek 2021

znajdziesz

Po raz osiemnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2021 r., Tydzień Bibliotek - ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Każdego dnia jesteśmy gotowi do spotkania z Tobą, drogi Czytelniku!
Jesteśmy, by zawsze towarzyszyć Ci w wyborach czytelniczych, by wymienić się wrażeniami z przeczytanych lektur, by porozmawiać, by podzielić się radością, a czasem też troską. Jesteśmy tu dla Ciebie, zapraszamy!

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie