Rozstrzygnięcie konkursu

glowne
W sobotę 4 września rozstrzygnięty został gminny konkurs plastyczny na LOGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie. Celem konkursu było stworzenie znaku graficznego, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej naszej Biblioteki. Na konkurs wpłynęło 17 prac.

W dniu 12 lipca komisja konkursowa w składzie:
- Agata Wojcieszek - pracownik Ośrodka Kultury i Rekreacji w StrykowieDariusz Dziewulski,
- Radny Rady Miejskiej w StrykowieMarzena Rusek,
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowiedokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w Regulaminie kryteriami. Jury konkursu brało pod uwagę walory artystyczne, trafność tematu i związku z biblioteką.

Mamy przyjemność poinformować, że najwyżej została oceniona praca Nadii Bolechowicz. Zwycięski projekt ukazuje książki i znajdujące się na nich okulary. Logo jest minimalistyczne, kolory częściowo nawiązują do barw strykowskich. Ponadto zawarta jest pełna nazwa instytucji. Zaprojektowane logo wykorzystywane będzie do celów promocyjnych, reklamowych i identyfikacyjnych, towarzyszyć będzie edukacyjnym i kulturalnym wydarzeniom w strykowskiej bibliotece. Gratulujemy!

Jednocześnie dziękując wszystkim osobom, które złożyły swoje propozycje na konkurs, miałyśmy przyjemność obdarować ich upominkami książkowymi.

 

 Dziękujemy i życzymy miłej lektury.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie