Soboty pracujące

biblioteka

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowiew 2022 roku będzie pracowała w następujące soboty:

15-01-2022,

05-02-2022,

19-03-2022,

02-04-2022,

07-05-2022,

04-06-2022,

02-07-2022,

06-08-2022,

03-09-2022,

10-09-2022,

01-10-2022,

05-11-2022,

03-12-2022,

15-01-2022,

05-02-2022,

19-03-2022,

02-04-2022,

07-05-2022,

04-06-2022,

02-07-2022,

06-08-2022,

03-09-2022,

10-09-2022,

01-10-2022,

05-11-2022,

03-12-2022

w godzinach 9:00 – 15:00.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie