Katalogi biblioteczne

1

W minionym tygodniu Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie przeprowadziła szereg zajęć z przysposobienia bibliotecznego.
Tematem lekcji z uczniami klas I strykowskiego gimnazjum były "Katalogi biblioteczne". Młodzież zapoznała się z podziałem, zadaniami i historią katalogów. Prelekcję uzupełniła krzyżówka, sumująca wiedzę dotyczącą omawianego tematu. W zajęciach (11.01 - 13.01) brało udział ogółem 69 uczniów.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie