Korzystamy ze słowników

DSC 0766

Trudno byłoby znaleźć osobę, która nigdy nie miała wątpliwości związanych z poprawnym użyciem wyrazów w mowie i w piśmie. Nawet najwspanialsi mówcy oraz najwięksi znawcy języka czasami sięgają do różnych słowników, by zyskać pewność, że Trudno byłoby znaleźć osobę, która nigdy nie miała wątpliwości związanych z poprawnym użyciem wyrazów w mowie i w piśmie. Nawet najwspanialsi mówcy oraz najwięksi znawcy języka czasami sięgają do różnych słowników, by zyskać pewność, że słowo, którym się posłużą, lub jego forma są właściwe. 

W czwartkowy poranek 23 maja 2024 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie gościli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie na lekcji bibliotecznej pod hasłem „Korzystamy se słowników języka polskiego”. Kierownik biblioteki Marzena Rusek przekazała garść informacji na temat tych źródeł informacji. Uczniowie dowiedzieli się co to są słowniki, jakie rodzaje słowników występują i jak z nich skorzystać. Dla utrwalenia tej wiedzy na uczestników zajęć czekały różnorodne ćwiczenia praktyczne. Uczniowie mieli za zadanie odszukać i wyjaśnić znaczenie podanych słów, sprawdzali poprawność ich pisowni czy np. wyszukiwali wyrazy bliskoznaczne.


Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie