Pasowanie na czytelnika

3

Dnia 01.04.2016 r. w przeddzień Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w niesułkowskiej bibliotece odbyło się Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I SP w Niesułkowie. Dzieci zapoznały się z regulaminem biblioteki, księgozbiorem i prośbami książki a następnie przechodziły próby mądrości, sprawności językowej i sprawności fizycznej by w końcu dostąpić zaszczytu pasowania na czytelnika biblioteki publicznej. Każdy nowo pasowany czytelnik otrzymał dyplom i mapę pamięci, na której ma zapisane m. in. numer swojej karty czy godziny otwarcia biblioteki. Serdecznie witamy nowych 18 - czytelników przybyłych do biblioteki z wychowawczynią Panią Mariolą Karlińską. Życzymy samych wspaniałych lektur!

1

1

1

 

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie