Z pamiętnika książki

1

9 maja na sali Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie odbył się gminny konkurs wiedzy o książce i bibliotece.
Konkurs adresowany był do uczniów klas V szkół podstawowych miasta i gminy Stryków. Do udziału we wspólnej zabawie zgłosiły się cztery drużyny reprezentujące szkoły w Strykowie (NR 1 i NR 2), Dobrej i Niesułkowie.

Uczestnicy w dwuosobowych grupach, odpowiadali na pytania w 5 kategoriach:
1. Historia książki (2 losowo wybrane pytania)
2. Pismo i alfabet (1 pytanie ukryte pod obrazkiem)
3. Historia bibliotek (test wiedzy)
4. i o Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie słów kilka (1 pytanie ukryte w balonie)
5. Niespodzianka
Ostatnie zadanie polegało na stworzeniu w języku młodzieżowym (slang) zaproszenia na imprezę biblioteczną lub zachętę do czytania książek.

Komisja Jury po podliczeniu wszystkich punktów ogłosiła laureatów:
I MIEJSCE - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie
II MIEJSCE - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie
III MIEJSCE - Szkoła Podstawowa w Dobrej
IV MIEJSCE - Szkoła Podstawowa w Niesułkowie

Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie