Warsztaty papiernicze

1

W dniu dzisiejszym (11.05) Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie zaprosiła w swoje progi firmę Kalander Czerpalnia Papieru z Gliwic. Prelegenci przebrani za mnichów poprowadzili 5 spotkań, na które zaproszeni zostali uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych w Strykowie. Zajęcia miały na celu przybliżenie historii papiernictwa w powiązaniu z zabawą, tak aby w obecnej dobie Internetu uświadomić dzieciom jaką rolę wciąż odgrywa papier i książka.  

Podczas każdego 60 minutowego spotkania młodzież poznała krótką historię papieru, czerpała papier z dębowej kadzi dodając płatki kwiatów do masy papierniczej, barwiła papier techniką japońską, a na koniec kaligrafowała swoje imiona gęsim piórem i odciskała pieczęcie lakowe. Każdy uczestnik warsztatów robił trzy prace, które później mógł zabrać do domu. Spotkania zorganizowane zostały w ramach Tygodnia Bibliotek. Ogółem w zajęciach brało udział 125 uczniów.

"... Papier jest narzędziem uczonego, tworzywem książki, pomocą kancelarii, skarbem uczniów, podporą ludzkiej przyjaźni".

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie