W PODRÓŻY ZE STASIEM I NEL

Adresatami  konkursu „W PODRÓŻY ZE STASIEM I NEL” są uczniowie klas V - VI wszystkich szkół podstawowych w mieście i gminie Stryków. Tematem konkursu jest praca literacka - wspomnienie, kartka z pamiętnika opisująca wspólną podróż z bohaterami książki "W pustyni i w puszczy". Ocenie podlegać będzie pomysł, samodzielność i oryginalność pracy, poprawność stylistyczna i językowa.
Konkurs organizowany w ramach Roku Henryka Sienkiewicza. Termin składania prac - do 25 listopada.

REGULAMIN KONKURSU
„W PODRÓŻY ZE STASIEM I NEL”

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Na laureatów czekają dyplomy i wyjątkowe książki.

 

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie