projekt d

biblioteka strykow

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - edycja 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie kolejny rok uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, realizowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie kolejny rok uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, realizowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

   Celem  Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki. 

    W ramach realizowanego programu Biblioteka otrzymała w 2019 roku dotację w wysokości 9.000 zł. Za pozyskane dofinansowanie zakupione zostały książki do wszystkich placówek bibliotecznych znajdujących się na terenie gminy tj. w Strykowie, Bratoszewicach, Dobrej, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie.  Przybyło sporo ciekawych książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych (kryminały, powieści społeczno – obyczajowe, historyczne, biografie), wydawnictwa dla dzieci i młodzieży a także pozycje z literatury popularno – naukowej. Wśród nich znjdziecie Państwo książki, które wzruszają i zmuszają do myślenia, książki które podejmują ciekawe, niebanalne, niekiedy też kontrowersyjne tematy. Ogółem zakupiono 367 egzemlarzy. W załącznikach prezentujemy wykaz książek zakupionych do poszczególnych bibliotek w gminie Stryków.


Wykaz książek zakupionych w 2019 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie.

Wykaz książek zakupionych w 2019 roku do Filii w Dobrej.

Wykaz książek zakupionych w 2019 roku do Filii w Koźlu.

Wykaz książek zakupionych w 2019 roku do Filii w Swędowie.

Wykaz książek zakupionych w 2019 roku do Filii w Niesułkowie.

Wykaz książek zakupionych w 2019 roku do Filii w Bratoszewicach.Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Priorytet 1 – 2018 rok

Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie pozyskała dotację na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016 – 2020, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 – 2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki. 

Za dotację w wysokości 9.800 zł biblioteka zakupiła książki z zakresu literatury pięknej dla dorosłych (kryminały, powieści społeczno – obyczajowe, historyczne, biografie), wydawnictwa dla dzieci i młodzieży a także pozycje z literatury popularno – naukowej. Ogółem zakupiono 378 egzemlarzy. W załącznikach prezentujemy wykaz książek zakupionych do poszczególnych bibliotek w gminie Stryków. 

Wykaz książek zakupionych w 2018 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie. 

Wykaz książek zakupionych w 2018 roku do Filii w Dobrej.

Wykaz książek zakupionych w 2018 roku do Filii w Koźlu.

Wykaz książek zakupionych w 2018 roku do Filii w Swędowie.

Wykaz książek zakupionych w 2018 roku do Filii w Niesułkowie.

Wykaz książek zakupionych w 2018 roku do Filii w Bratoszewicach.

Zakup zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Serdecznie zapraszamy!Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020 został opracowany przez powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa, zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury oraz „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”. W jego przygotowanie, a także koordynację zaangażowane są dwie narodowe instytucje kultury - Instytut Książki (koordynator programu) oraz Biblioteka Narodowa.

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa obejmuje swoim zasięgiem najważniejsze obszary powiązane z czytelnictwem i obecnością książki na rynku. Istotnym elementem programu są działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką. Ważnym elementem programu, jest między innymi zwiększenie oferty bibliotek publicznych w zakresie nowości wydawniczych.

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie otrzymała na ten cel 9.800 zł. Za tą kwotę zakupionych zostało 405 egzemplarzy z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, popularno naukowej oraz beletrystyki dla dorosłych. Książki rozdysponowano na 6 bibliotek z terenu gminy Stryków według zapotrzebowania i preferencji czytelników.

Lista książek [pdf]Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie zakończyła właśnie kolejną edycję Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Program realizowany i koordynowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej. Uchwalony przez Radę Ministrów ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez zakup nowości wydawniczych. W tym roku biblioteka strykowska otrzymała 9.400 zł dofinansowania w ramach programu. Za tą kwotę zakupiła nowości wydawnicze i książki niezbędne do uzupełnienia księgozbioru w placówce strykowskiej jak i w filiach: w Dobrej, Bratoszewicach, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie.
Ogółem zakupiono 339 pozycji.

Więcej informacji o programie

 W załącznikach wykaz zakupionych książek do poszczególnych bibliotek.

Stryków,
Dobra,
Bratoszewice,
Koźle,
Niesułków,
Swędów.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie