projekt d

mkidn 01 cmyk     loooo

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020 został opracowany przez powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa, zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury oraz „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”. W jego przygotowanie, a także koordynację zaangażowane są dwie narodowe instytucje kultury - Instytut Książki (koordynator programu) oraz Biblioteka Narodowa.

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa obejmuje swoim zasięgiem najważniejsze obszary powiązane z czytelnictwem i obecnością książki na rynku. Istotnym elementem programu są działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką. Ważnym elementem programu, jest między innymi zwiększenie oferty bibliotek publicznych w zakresie nowości wydawniczych.

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie otrzymała na ten cel 9.800 zł. Za tą kwotę zakupionych zostało 405 egzemplarzy z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, popularno naukowej oraz beletrystyki dla dorosłych. Książki rozdysponowano na 6 bibliotek z terenu gminy Stryków według zapotrzebowania i preferencji czytelników.

Lista książek [pdf]Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie zakończyła właśnie kolejną edycję Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Program realizowany i koordynowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej. Uchwalony przez Radę Ministrów ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez zakup nowości wydawniczych. W tym roku biblioteka strykowska otrzymała 9.400 zł dofinansowania w ramach programu. Za tą kwotę zakupiła nowości wydawnicze i książki niezbędne do uzupełnienia księgozbioru w placówce strykowskiej jak i w filiach: w Dobrej, Bratoszewicach, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie.
Ogółem zakupiono 339 pozycji.

Więcej informacji o programie

 W załącznikach wykaz zakupionych książek do poszczególnych bibliotek.

Stryków,
Dobra,
Bratoszewice,
Koźle,
Niesułków,
Swędów.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie