"Znajdziesz mnie w bibliotece”- czyli Tydzień Bibliotek 2021

znajdziesz

Po raz osiemnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2021 r., Tydzień Bibliotek - ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

zycz

Wszystkim koleżankom i kolegom życzymy zdrowia, radości, nieustającej pogody ducha, energii, satysfakcji z codziennej pracy, niesłabnącego entuzjazmu w podejmowaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji książki i czytelnictwa oraz dobrego kontaktu z czytelnikiem.Zaś zbiory biblioteczne niech powiększają się z dnia na dzień o nowe pozycje książkowe.

Wszystkim naszym czytelnikom życzymy, aby czytanie książek dostarczało niezapomnianych wrażeń i wzruszających chwil.


Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie

Święto Narodowe 3 Maja

3maj

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 1791 roku.
"Dzień trzeciego maja, jako rocznica Konstytucji 1791 roku ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej, jako uroczyste święto po wieczne czasy"- postanowił Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku, a więc już w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości. Dobitnie świadczy to o znaczeniu aktu przyjętego przez Sejm Wielki 230 lat temu dla tożsamości ustrojowej wolnej Polski.

Dyplom dla Małego Czytelnika

2
Gratulujemy Natalii - Małej  Czytelniczce, która chętnie przychodziła do biblioteki i wypożyczała książki oraz zbierała naklejki, dzięki czemu dziś odebrała swój  imienny dyplom.Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi po wyprawki czytelnicze do naszych bibliotek.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie